RODINNÉ CENTRUM PŘEDBOJ

Aktuální akce centra

V červenci a v srpnu letošního roku Vám znovu nabídneme příměstské tábory pro děti, pokud to situace s koronavirem dovolí a věříme, že budete naší nabídkou potěšeni. Na tábory se můžete předběžně hlásit od měsíce května.

Andělky

06.02.2020

E-mail: barbora.blehova@andelky.cz

Úkolem kroužku je zdokonalovat jemnou motoriku, vytvářet nejrůznější dílka a při tom poznávat různé výtvarné techniky. Děti se seznámí například s malbou, kresbou, malováním na sklo, výrobou nejrůznějších koláží, aj. a rozšíří si možnosti výtvarného vyžití a projevu. Cílem kroužku je podpořit zdravé tvůrčí sebevědomí dítěte a umění prožívat radost...

Cvičení pro seniory udržuje vitalitu a fyzickou kondici na přiměřené úrovni, pomáhá a načerpat novou energii.

Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost. Aerobik zároveň znamená nabídnout dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty.

Mateřská škola Předboj se stala školkou spolupracující s Mensou ČR. Při této příležitosti zakládáme tento klub, ve kterém přivítáme každé dítě, které má zájem o deskové a logické hry, hlavolamy, šifry, kvízy aj.

Úkolem kroužku je rozvíjet jemnou motoriku, fantazii dětí, prostorovou představivost, trpělivost a posílení sebevědomí dítěte.

Naše mateřská škola myslí i na naše seniory v obci, proto Vám nabízíme, ve spolupráci s firmou, která k nám dováži stravu, od měsíce února 2020 obědy i pro Vás.