Akce centra

Cvičení pro seniory udržuje vitalitu a fyzickou kondici na přiměřené úrovni, pomáhá a načerpat novou energii.

Mateřská škola Předboj je školkou spolupracující s Mensou ČR. Při této příležitosti byl založen klub, ve kterém přivítáme každé dítě, které má zájem o deskové a logické hry, hlavolamy, šifry, kvízy aj.

Možná si jógu představujete jako různé výkonové pozice, které jsou nad Vaše síly. Ale jóga není o výkonu, je o radosti z pohybu, jemnosti, laskavosti k vlastnímu tělu, hravosti a objevování vlastních možností. Každé tělo má své vlastní hranice a tak je to v pořádku. Proto jsou lekce jógy vhodné pro každého a v každém věku a všichni na nich...

V MŠ Předboj učíme už pátým rokem. V kurzech mluvíme s dětmi stále anglicky. Klademe důraz na to, aby děti od samého počátku mluvily ve větách a učily se používat praktický jazyk. Naše kurzy jsou mozaikou rychle se měnících aktivit, které děti baví a učí jazyk přirozenou formou. Kroužek je vhodný i pro nejmenší děti. V nabídce máme...

Cvičení aerobiku dětem zlepšuje kondičku, vytrvalost a výkonnost. Aerobik zároveň znamená nabídnout dětem dobrý základ všestrannosti pro jiné sporty.Cvičební lekce, které spojují aerobik a tanec s moderní hudbou se skládá z úvodního zahřátí a lehkého protažení. Dále navazuje blok aerobní choreografie, posilovací cviky a závěrečné protažení (spojené...

Úkolem kroužku je zdokonalit jemnou motoriku, vytvářet nejrůznější dílka a při tom poznávat různé výtvarné techniky. Seznámíme se například s malbou, kresbou, malováním na sklo, výrobou nejrůznějších koláží, aj. Dítě si rozšíří možnosti výtvarného vyžití a projevu. Cílem kroužku je podpořit zdravé tvůrčí sebevědomí dítěte a umění prožívat radost a...