RODINNÉ CENTRUM PŘEDBOJ

Aktuální akce centra

Dne 7. 12. 2019 Mateřská škola Předboj a Obecní úřad Předboj pořádají třetí Vánoční jarmark. Začátek akce je plánován na 16.00 hodin na prostranství před Mateřskou školou a Obecním úřadem. Budeme se na Vás opět těšit.

Andělky

08.09.2019

PRO VELKÝ ZÁJEM O RYTMIKU A TANEČKY PŘIDÁVÁME JEŠTĚ LEKCI

Mateřská škola Předboj se stala školkou spolupracující s Mensou ČR. Při této příležitosti zakládáme tento klub, ve kterém přivítáme každé dítě, které má zájem o deskové a logické hry, hlavolamy, šifry, kvízy aj.

Náplní kroužku je mj. hraní na flétnu (doporučujeme zakoupit sopránovou zobcovou flétnu Yamaha - YRS24-B ). Předpokladem hraní na flétnu je nácvik správného dýchání, hraní je tak prevencí respiračních onemocnění. Není však jedinou aktivitou, kterou kroužek nabízí. Kromě muzicírování na flétnu a Orffovy hudební nástroje se děti učí...

Cvičení pro seniory udržuje vitalitu a fyzickou kondici na přiměřené úrovni, pomáhá a načerpat novou energii.