Hudební kroužek s flétnou

17.09.2018

Náplní kroužku je mj. hraní na flétnu (doporučujeme zakoupit sopránovou zobcovou flétnu Yamaha - YRS24-B ). Předpokladem hraní na flétnu je nácvik správného dýchání, hraní je tak prevencí respiračních onemocnění. Není však jedinou aktivitou, kterou kroužek nabízí. Kromě muzicírování na flétnu a Orffovy hudební nástroje se děti učí intonovat jednoduché písně, tím rozvíjejí své sluchové vnímání (rozlišují výšku a délku tónu, dynamiku, rytmizují). Aktivity v kroužku přispívají k optimálnímu slyšení rytmu řeči, rozvoji hudebního cítění (děti se seznamují s různými hudebními žánry prostřednictvím poslechových cvičení). Všechny výše uvedené aktivity přispívají k rozvoji emoční inteligence dětí. Děti tak snadněji dokážou projevit své city v přiměřené míře, dříve je zvládnou, ovládnou a patří pak mezi sociálně zdatnější osobnosti. Na "hodinu", která je vedena hravou formou by děti měly nosit flétnu a desky na materiály. 

Kdy?

Od 17.9.2018 a potom každé pondělí v 17.00 - 17.45 hod.

Přihlášení na akce

Platební informace