Hudební kroužek s flétnou

08.09.2019

Náplní kroužku je mj. hraní na flétnu (doporučujeme zakoupit sopránovou zobcovou flétnu Yamaha - YRS24-B ). Předpokladem hraní na flétnu je nácvik správného dýchání, hraní je tak prevencí respiračních onemocnění. Není však jedinou aktivitou, kterou kroužek nabízí. 

Kromě muzicírování na flétnu a Orffovy hudební nástroje se děti učí intonovat jednoduché písně, tím rozvíjejí své sluchové vnímání (rozlišují výšku a délku tónu, dynamiku, rytmizují). Aktivity v kroužku přispívají k optimálnímu slyšení rytmu řeči, rozvoji hudebního cítění (děti se seznamují s různými hudebními žánry prostřednictvím poslechových cvičení). 

Všechny výše uvedené aktivity přispívají k rozvoji emoční inteligence dětí. Děti tak snadněji dokážou projevit své city v přiměřené míře, dříve je zvládnou, ovládnou a patří pak mezi sociálně zdatnější osobnosti. Na "hodinu", která je vedena hravou formou by děti měly nosit flétnu a desky na materiály. 

Věk 3 - 9 let

Kdy?

Od 16.9.2019 a potom každé pondělí v 16.15 - 17.00 hod.

Přihlášení na akce

Platební informace