Předbojská Tříkrálová sbírka

12.01.2019
     

Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve středověku se 6. ledna, hrály hry na motivy biblického příběhu o třech mudrcích z Východu, kteří putovali do Betléma, aby se poklonili Ježíšovi a předali mu své dary - kadidlo, myrhu a zlato - symbolizující tři znaky moci a poslání Ježíše Krista. O několik století později obcházely chudé děti převlečené za krále dům za domem. U každých dveří zazpívaly a posvěcenou křídou napsaly tak dobře známé K + M + B + rok. 

Mohlo by se zdát, že se jednalo o iniciály křestních jmen králů - Kašpar, Melichar a Baltazar. Ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku latinského Christus mansionem benedicat. Volně přeloženo: Kriste, žehnej tomuto domu. Za to zpravidla dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos. 


Novodobá Tříkrálová sbírka je rovněž součástí této tradice a umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci potřebným a lidem v nouzi. V celé naší zemi se sbírky pořádají v prvních dvou týdnech v lednu. 

U nás v obci se bude konat sbírka, která je touto tradicí inspirována. Již od konání prvního Bazárku v obci spolupracují jeho organizátorky s Dětským centrem při TN, kam putuje vždy oblečení pro děti, které se na Bazárku neprodá. Napadlo nás, že jistě i mnoho z Vás by bylo ochotno dětem pomoci. Takto tedy vznikla myšlenka na naší Předbojskou Tříkrálovou sbírku.

Kdy se bude sbírka konat?


  • V sobotu 12. 1. 2019 ve 12.00 - 13.30 hodin 


Kde se bude sbírka konat?

  • V prostorách MŠ Předboj 


Co můžete darovat?

  • Ovoce - pomeranče a mandarinky
  • Pití - jakékoliv, které jde znovu otevřít a zavřít (např. Jupík, Kubík)
  • Sprej na rýmu - EUCASOL (firma Just)

Velmi za děti v domově předem děkujeme.