Přírodovědecký kroužek 

03.02.2020

Přírodovědecký kroužek spojený se základy "programování hrou"

Cílem přírodovědeckého kroužku je u dětí rozvinout fantazii, logický úsudek a všeobecný přehled. Kroužek bude obsahovat bloky zaměřené na zkoumání přírody, jednoduché fyzikální a chemické pokusy, pomocí kterých se naučí nejen objevovat, ale také prohlubovat své chápání a dále bloky zaměřené na rozvoj matematického a logického myšlení.

Děti budou mít možnost seznámit se a pracovat s mikroskopem nebo interaktivní tabulí. V tomto kroužku si budeme i vyrábět například hotel pro broučky, ptačí budku nebo zakládat herbář.

Vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily.

Lektoři: Lenka a Petr

Věk dětí: 4 - 9 let


Kdy?

Od 3.2.2020 a potom každé pondělí v 17.00 - 17.45 hod.


Přihlášení
Platební informace