Školní psychlog

06.02.2019

Mgr. Viera Gažová - školní psycholog

Školní psycholog je partnerem pro všechny účastníky vzdělávacího procesu za každých okolností, pozorným a trpělivým posluchačem, diagnostikem, průvodcem a konzultantem při řešení problémů, mediátorem při vyjednávání a konfrontaci různých názorů, zrcadlem vzniklých situací a postojů, ale především je člověkem, který má pro Tebe / Vás vyhrazený čas. Hlavním pracovním nástrojem každého psychologa je vztah důvěry a z něj vyplývající mlčenlivost psychologa. 

Rodičům poskytuje psycholog školy poradenství při výchovných a studijních problémech, také při řešení aktuálních potíží dítěte. Pokud se rodiče ocitnou v těžké životní situaci, může jim psycholog poskytnout krizovou intervenci, případně poradenské konzultace osobních problémů. 

Je osobou, za kterou mohou děti, žáci i rodiče přijít

- s jakýmkoli svým problémem nebo problémem, když se ocitnou v krizové životní situaci nebo v jakékoli situaci, v níž si neví rady

- když si potřebují o něčem promluvit a ujasnit si některé věci a neví, komu se svěřit.

Od 6.2.2019 každou středu: 17:00 - 19:00 hod. po objednání

V případě potřeby je možné domluvit si termín individuálně. 

E-mail: viera.gazova@seznam.cz 

Platební informace