Školní psycholog

06.02.2019

Mgr. Viera Gažová - školní psycholog


Školní psycholog je partnerem pro všechny účastníky vzdělávacího procesu za každých okolností, pozorným a trpělivým posluchačem, diagnostikem, průvodcem a konzultantem při řešení problémů, mediátorem při vyjednávání a konfrontaci různých názorů, zrcadlem vzniklých situací a postojů, ale především je člověkem, který má pro Tebe / Vás vyhrazený čas. Hlavním pracovním nástrojem každého psychologa je vztah důvěry a z něj vyplývající mlčenlivost psychologa.

Rodičům poskytuje psycholog školy poradenství při výchovných a studijních problémech, také při řešení aktuálních potíží dítěte. Pokud se rodiče ocitnou v těžké životní situaci, může jim psycholog poskytnout krizovou intervenci, případně poradenské konzultace osobních problémů.

Je osobou, za kterou mohou děti, žáci i rodiče přijít
  • s jakýmkoli svým problémem nebo problémem, když se ocitnou v krizové životní situaci nebo v jakékoli situaci, v níž si neví rady
  • když si potřebují o něčem promluvit a ujasnit si některé věci a neví, komu se svěřit.
Od 6.2.2019 každou středu: 17:00 - 19:00 hod. po objednání

V případě potřeby je možné domluvit si termín individuálně.

E-mail: viera.gazova@seznam.cz