Živá angličtina

04.10.2022

V MŠ Předboj učíme už pátým rokem. V kurzech mluvíme s dětmi stále anglicky. Klademe důraz na to, aby děti od samého počátku mluvily ve větách a učily se používat praktický jazyk. Naše kurzy jsou mozaikou rychle se měnících aktivit, které děti baví a učí jazyk přirozenou formou. Kroužek je vhodný i pro nejmenší děti. V nabídce máme 3 navazující úrovně kurzu Playtime (Oxford University Press).


Kurz pro pokročilé a předškoláky: každé úterý 17.00 - 17.45 hod.

Kurz pro začátečníky a mladší děti: každá středa 17.00 - 17.45 hod.


Počet hodin v kurzu: 30 (školní rok)

Cena kurzu za pololetí: 1 800,- Kč

Cena výukových materiálů: 300,- Kč na celý školní rok

Minimální počet dětí ve skupině: 7


Kontakt pro přihlášení na kroužek:

Ing. Pavla Zarembová, PhD., Živá angličtina

Tel.: 605 579 838

Email: info.zivaanglictina@gmail.com

www.zivaanglictina.cz