Platební informace


Číslo účtu rodinného centra .........................115-5360230267/0100


Název kroužku                                                      Platba                                                              VS

Čarování s barvou pro děti                                  1200 Kč/říjen - leden                                    42022 

Aerobic pro děti                                                    900 Kč/říjen - leden                                      52022

Klub deskových her                                             900 Kč/říjen - leden                                      62022

Cvičeni pro seniory                                               500 Kč/říjen - leden                                      72022

Jóga pro dospělé                                                  900 Kč/říjen - leden                                      82022

Andělky                                                                   platba přímo lektorovi kroužku

Živá angličtina                                                        platba přímo lektorovi kroužku

PROSÍME DO POZNÁMKY V BANCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE, NEBO SVÉ